Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016


"Spring" - a reunion of four well-known painters


A “Spring” painting exhibition opened on Sunday at 50 Dao Duy Tu Street, Hanoi, introducing 40 paintings by Phan Thi Thanh Mai, Dang Dinh Ngo, Bui Trong Du and Vu Tuyen.

The exhibition will last until March 26.
Some works on display at the exhibition:

“Sen thiền”, tranh sơn dầu, Vũ Tuyên
"Lotus of meditation", oil painting, Vu Tuyen

“Lời ru mặt trời”, tranh sơn dầu, Vũ Tuyên
"Lullabies of the sun", oil painting, Vu Tuyen

“Ao quê”, tranh sơn dầu, Đặng Đình Ngỡ
"Rural pond", oil painting, Dang Dinh Ngo

“Làng tôi”, tranh sơn dầu, Đặng Đình Ngỡ
"My village", oil painting, Dang Dinh Ngo

“Trò chuyện”, tranh sơn mài, Bùi Trọng Dư
"Chat", lacquer, Bui Trong Du

“Sen hồng’, tranh sơn mài, Bùi Trọng Dư
"Pink Lotus', lacquer, Bui Trong Du

“Chiều Đà Lạt”, tranh sơn dầu, Phan Thanh Mai
"Da Lat Afternoon ", oil painting, Phan Thanh Mai

Rực rỡ mùa xuân, tranh sơn Dầu, Phan Thanh Mai
“Brilliant spring, oil painting, Phan Thanh Mai

T. Van, VNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét